Hawaiian Word of the Day
One more time!: Hana Hou!


Good luck: Pōmaika'i - “pōh-my-kah'ee” 


Until we meet again: A hui hou kakou

Please: Ke 'olu'olu “keh oh-loo'oh-loo”